Ny nettside, ny blogg og nytt navn!

Igjennom det siste halvåret har bedriften, som før het Harstad 3D Printing, gått igjennom en stor forvandling.  Bedriften har fått «ny» eier, meg – Janniken Høybakk, som før var medeier sammen med tre andre, men som nå er eneeier.  Sammen med meg har jeg fått et inspirerende og kompetent styret og team som bidrar på sine fagområder. Jeg skal presentere dem i et senere innlegg.  Bedriften har i flere år drevet med rådgivning innen bedriftsutvikling og søknadsskriving da som en bitjeneste til den ordinære driften, men har nå valgt å satse fult og helt på denne biten. Det er et utrolig spennende felt og gir oss mulighet til å være med å utvikle næringslivet i nord og ellers i landet. For en mulighet!

Dette gjorde at kravet om nytt navn og nytt «utseende» ble gjeldende. Etter en spennende idemyldring sammen med styreleder om navn på bedriften falt valget på Krumtapp- et navn jeg liker mer og mer for hver dag! Det føltes absolutt rett. Navnet ble valgt på bakgrunn av ordets betydning:
″Ordet brukes i overført betydning om ildsjeler som er sentrale og tilnærmet uunnværlige for en sak eller bevegelse, dels fordi de styrer krefter, dels fordi de besitter og styrer informasjon.″ – Wikipedia

Sammen med en kreativ grafisk designer ved navnet Anders Nystad Bendiksen, har vi fått på plass en ny og spenstig nettside som gjenspeiler bedriften. Det meste er på plass her, resten kommer snart.

På nettsiden har vi fått en blogg som skal oppdateres ukentlig. I bloggen skal dere få et innblikk i hva bedriften jobber med, hvem som er våre kunder, hvordan arbeidshverdagen er, hvem vi er og vi skal ta opp temaer som engasjerer bedriften. Det være seg temaer som bedriftsutvikling, ledelse, arbeidslivet generelt og næringslivet i nord.

Følg med på vår spennende vei videre her på www.krumtap.no!

2 Responses

Leave a Reply