Hva er en krumtapp?

Hva er en krumtapp, spør mange meg om. Ordet har to betydninger og jeg personlig er mest kjent med dets andre og mer overførte betydning. Den betydningen er også grunnen til at navnet krumtapp ble valgt til bedriften. Her er Wikipedias forklaring på hva en krumtapp er:

″Krumtapp er en eldre betegnelse på veivtapp. En vital mekanisk del, som brukes mellom stempelmotorens veivaksel og råde, for å overføre opp- og nedgående (frem- og tilbakegående) bevegelser til en roterende bevegelse eller omvendt. Ordet brukes i overført betydning om ildsjeler som er sentrale og tilnærmet uunnværlige for en sak eller bevegelse, dels fordi de styrer krefter, dels fordi de besitter og styrer informasjon.

Leave a Reply