Krumtapps mål og mening

KRUMTAPP er en Nordnorsk kunnskapsbedrift som har som mål å bidra til økt interesse for nyskapning og videreutvikling i bedrifter spesielt i nord, men også ellers i Norge.

Våre kjerneaktiviteter vil være:
•   Utforming av FOU-søknader til SkatteFUNN, Innovasjon Norge og andre tilskudds instanser
•   Rådgivning i utviklingsprosesser i bedriften

Mange bedrifter kvier seg til å sette i gang slike prosjekter eller prosesser som nevnt ovenfor. Blant annet fordi dette er tidskrevende, det er mye papirarbeid forbundet med dette og man må sette seg inn i ulike ordninger, regler, retningslinjer m.m. Vi forstår at det er lite motiverende og til tider ganske frustrerende! Derfor har vi fokusert mye på hvordan vi kan hjelpe kundene i denne situasjonen. Hvordan kan vi gjøre hele prosessen letter ved å bruke vår kreativitet, erfaring og kompetanse.

Vårt ønske er at når Krumtapp har vært involvert i prosessen så skal bedriften i etterkant …
•   synes at dette var en spennende prosess som ga grobunn til mer FOU i bedriften.
•   ha lært mer om prosjektstyring
•   føle at de har utviklet seg i en eller annen form

Går du med planer om utvikling av din bedrift og trenger hjelp? Les gjerne mer om oss og våre tjenester på vår nettside eller ta kontakt med oss.

 

Leave a Reply