Utvikling sammen med Innovasjon Norge

Det finnes mange muligheter for støtte for deg og din bedrift hvis dere planlegger eller er i gang med utvikling av bedriften. Gode utviklingsprosjekter kan blant annet få økonomisk støtte fra Innovasjon Norge i form av tilskudd, garantier eller lån. Men også annen støtte som rådgivningstjenester, mentorordning, kursing m.m.  Virkemidlene de tilbyr er mange og nyttige, uansett hvilken «nivå» bedriften din er på.

For en liten stund siden var jeg på besøk hos en innovativ bedrift i Lofoten, Lorentzen Hydraulikk AS, som har hatt mye fokus på utvikling de siste årene og som har store planer for fremtiden. Noen av planene er de i gang med mens andre blir påbegynt fortløpende de neste årene. Deres siste prosjekt er utbygging av produksjonshallen og innkjøp av nytt produksjonsutstyr. I forbindelse med dette prosjektet ble Krumtapp brukt for å utforme søknad, veilede og bistå med rapportering fra prosjektet. Prosjektet er en betydelig investering for bedriften og er viktig for å ta produksjonen til et nytt nivå med tanke på effektivisering og mulighet for større produksjoner. Innovasjon Norge hadde stor tro på bedriften og prosjektet, og innvilget et betydelig tilskudd til prosjektet. Lorentzen Hydraulikk er en bedrift midt i deres målgruppe; viktig nytenkende produksjonsbedrift lokalisert i distriktet og med stort vekstpotensial.

Det blir spennende å følge prosjektet gjennom resten av prosjektperioden og samtidig få se resultatene av tiltakene de har iverksatt. Blant annet en mer effektiv produksjon, bedre kvalitet på produktene og bedre HMS for produksjonsarbeiderne. Selv om prosjektet ikke er ferdig enda begynner man allerede å se flere av de gode resultater man hadde forventninger om i forkant av prosjektet.

Et lite tips: Hver måned offentliggjør Innovasjon Norge vedtakene de gjør om finansiering til bedrifter. Vedtakene kan du les på deres nettside. Her kan man se hvilken type finansiering/virkemiddel bedriften har fått og hvor stort beløpet er. Et eksempel på dette er vedtaket for prosjektet til Lorentzen.

Fylke Kommune Kunde Virkemiddel Innvilget dato Innvilget beløp Behandlende enhet
Nordland Vågan LORENTZEN TRADING AS Investeringstilskudd 07.05.14 3000000 Nordland DK Styret

 

Leave a Reply