(For)midler på veien

For midler på veien eller trenger du en formidler? Av og til trenger man kanskje begge delene.  Mange bedrifter trenger hjelp til å systematisere utvikling de planlegger for bedriften eller de trenger hjelp til å søke om tilskudd slik at de får midler til å fullføre utviklingsprosessene som er planlagt.

Mange bedrifter synes prosessen med å søke om midler/bistand til sine prosjekter eller utvikling av bedriften er tidkrevende, vanskelig å forstå og at resultatet som oftest er at man ikke får noen midler. Dette er forståelig! Det er et mylder av tilskuddsordninger der ute og hver med sine egne krav, regler og søknadsprosesser. Ingen av dem er lik og dette gjør det hele neste uoverkommelig for de som gjør dette sjelden eller kanskje bare en gang.

Et stort antall bedrifter som nesten daglig holder på med produktutvikling eller forskning, gjør dette uten å ha satt det i system eller har tenkt på at dette kan de få tilskudd for. Årlig går disse glipp av midler i betydelig størrelsesorden fordi de enten ikke er klar over det, fordi de vegrer seg for å søke eller ikke har mulighet til å sette av tid til papirarbeidet dette medfører.

Det samme gjelder for bedrifter i smale næringer, som ligger i distriktet og er viktig for lokalmiljøet eller bedrifter som risikerer å måtte flytte produksjonen utenlands for å være konkurransedyktige. Her er det midler å få på flere område både med hensyn til utbygging/nybygg, kompetanseheving av ledelse og øvrige ansatte, samt til investering i nytt utstyr og maskiner.

Krumtapp har lang erfaring med slike søknadsprosesser og kan være behjelpelig med å søke for din bedrift. Lurer du på om dette kan være noe for deg så nøl ikke med å ta kontakt!

Leave a Reply