Rapportering til Skattefunn

1. Mars er fristen for å levere inn sluttrapport i forbindelse med Skattefunn-prosjekter. Fikk du din søknad innvilget i fjor, skal du i år levere inn regnskapstall og en kort rapport om hvordan prosjektet har gått. Hva som er gjort i prosjektet, hvilke resultater og mål prosjektet oppnådde (eventuelt ikke oppnådde), samt beskrivelse av innfridde forventninger.

Overholdes ikke fristen kan godkjenningen av prosjektet bortfalle og man mister retten til skattefradrag/støtte. Det kan være lurt å sette av god tid til regnskapsføring og rapportutfylling de første gangene da det er mye nytt å sette seg inn i. Det skal føres både timelister for prosjekt-deltagerne, timelister for leie av utstyr og annen kostnadsføring. Forhåpentligvis føres dette kontinuerlig under prosjektperioden, men mange tar i stedet et skippertak med regnskapet like over nyttår.

Man trenger ikke revisorrapport på tallene som leveres inn i sluttrapporten, men dette er å anbefale. Får du den ikke klar, så levere så gode tall som du har tilgjengelig. Revisor retter disse opp når kravet for skattefradrag sendes inn sammen med bedriftens selvangivelse.

Trenger du hjelp til din rapportering så er vi behjelpelig. Vi har lang erfaring med Skattefunn-ordningen og bidrar gjerne med vår kompetanse!

Leave a Reply