Få støtte til produktutvikling!

De fleste bedrifter som er produsenter holder på med produktutvikling nesten daglig uten å ha satt det i system eller har tenkt på at dette kan vi søke tilskudd for. Årlig går disse bedriftene glipp av midler i betydelig størrelsesorden fordi de enten ikke er klar over det, fordi de vegrer seg for å søke eller ikke har mulighet til å sette av tid til papirarbeidet dette medfører. Skattefunn-ordningen gir bedriften 20 % av prosjektets kostnader som skattefradrag. Skattefunn er den «tilskuddsordningen» som favner bredest og er for alle alle næringer og selskapsformer. Det er ingen begrensninger på antall ansatte eller størrelse på omsetning for å søke. Med andre ord så er dette en flott ordning for de bedriftene som holder på med produktutvikling enten i stor eller liten skala.

Mange synes prosessen med å søke er tidkrevende, vanskelig å forstå og at resultatet som oftest er at man ikke får noen midler. Bedriftene har som regel fult opp med den daglige driften og har verken tid eller ressurser til å sette seg ned med en søknad, selv om den økonomiske gevinsten kan være avgjørende for en vellykket produktutvikling.

Vi bistår derfor bedrifter med søknadskriving til Skattefunn og sørger for at du får mest mulig tid til det som lønner seg for bedriften, fokus på driften og produksjonen. Gjennom mange år med godkjente søknader i ulike næringer har vi opparbeidet oss lang erfaring på Skattefunn-ordningen. Vi tar en fast sum pr. prosjekt og ikke prosentvis slik mange andre gjør. I tillegg gir vi en garanti: Hvis prosjektet ikke blir godkjent av Skattefunn så slipper du å betale. En vinn-vinn situasjon for deg!

Leave a Reply