Ulike former for din bedrift

Det finnes mange forskjellige organisasjonsformer å velge mellom når du skal starte en ny bedrift. Dette er et viktig valg som må tas tidlig i prosessen og som bør vurderes nøye før avgjørelse tas. Konsekvensen ved feil valg kan bli stor for din personlig økonomi ved sykdom, underskudd eller konkurs. Derfor bør risikoen til forretningsideen din, din personlige økonomi og fremtidsplanene for bedriften tas med i betraktningen. Gjør du feil valg og ønsker å endre til en annen form senere, kan det bli kostbart.

Krumtapp har utarbeidet et lite info-hefte om de mest vanlige organisasjonsformene med fordeler og ulemper om hver av dem. Disse punktene vil raskt kunne gi deg et svar på hvilken form som passer best for deg. Lykke til!

 

Leave a Reply