Nye kunder gir ny lærdom og kompetanse

Krumtapp favner bredt i sine arbeidsoppgaver og spesielt med tanke på næringer. Siden januar har Krumtapp fått nye kunder innen turisme, spesialpedagogikk og nå båtbygging. Det mest spennende med nye kunder er at man får innsikt i nye bransjer og fagområder, en innsikt som gir ny og bedre kompetanse til Krumtapp. Ved nye oppdrag er et møte i bedriftens lokaler og en innføring i bedriftens virksomhet, det første som gjøres. Dette er en givende prosess som både gir et godt innblikk i bedriften og et klart bilde av hvilke utviklingsmuligheter som finnes i bedriften. Blant annet hvilke tiltak og prosjekter man kan gjennomføre og/eller søke om tilskudd til.

Uten iveren etter å lære nye ting og søken etter høyere kompetanse vil man bli værende på samme nivå, og motivasjon og gleden over ens arbeidsoppgaver vil avta. Alt handler om utvikling, om å komme seg videre, bygge opp seg selv som person eller bedriften. Enten for å holde sin posisjon, for å møte fremtidens krav eller for å komme i forkant av utvikling, Uten utvikling stagnerer man og seiler akterut, det er bare spørsmål om tid…

Bildet viser Grovfjord Båtbyggeri, en bedrift som satser mye må utvikling og nye markedsområder for å få flere ben å stå på. 

Leave a Reply