En aktiv vår og sommer for Krumtapp!

De siste ukene er gått med til søknadsskriving til utviklingsprosjekter for nye og gamle kunder. Med stort spenn i hvilke produkter som skal utvikles har det vært mange spennende prosjekter å sette seg inn. Heldig som man er så får man følge de alle fra den spede start til ferdig produkt om et år eller to. Vårens aktiviteter viser at det utvikles mye rundt omkring i nord og viljen til å satse er stor, både i det trygge, vante markedet, men også på nye territorium. Det inspirerer!

I og med at sommeren lar vente på seg i nord er det ingen akutt behov for å ta noen feriedager. Når det i tillegg bugner over av ideer til utvikling av Krumtapp, så er det en glede å sette i gang med arbeidet om morgenen. Sommeren skal brukes til å skrive resten av skattefunn-søknadene før fristen 1. september, dra på sommerbesøke til kunder og prøve å få nye kunder. Tiden som blir til overs skal brukes til bedriftsutvikling i Krumtapp i form av forbedring av forretningsideen, utarbeide planer med samarbeidspartnere og øke profileringen. Målet er, å igjennom bloggen, gi et innblikk i Krumtapps arbeid, både egne prosjekter og det arbeidet som utføres for kundene. Så følg med på oppdateringene fra Kurmatpps sommeraktiviter fremover. Ha en flott sommer!

Leave a Reply