Kan dette være noe for din bedrift?

Mange kommuner, spesielt i utkantstrøk, har kommunale næringstilskudd som utlyses 1-2 ganger i året (vår/høst). Utlysningen skjer som oftest i lokalavisen og på regionalforvaltning.no. Kriteriene for tilskuddet varierer fra kommune til kommune, men det som legges til grunn i saksbehandlingen er som regel følgende:
1. Den strategisk næringsplanen for kommunen.
2. Retningslinjer fra det kommunale utviklingsfondet i fylket.
3. Forskrift for distrikts og regionalpolitiske virkemidler.

Kan dette være aktuelt for din bedrifts utviklingsprosjekt? Hvis bedriften er i kommunens prioritert næring/satsingområde, og du holder på å utvikle bedriften på en eller annen måte, så kan prosjektet være kvalifisert for støtte. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger veiledning og hjelp i søknadsprosessen.

Her kan du lese mer om kommunale næringstilskudd.

Leave a Reply