Innovativt utviklingsprosjekt innen landbruk

Siste kvartal er vanligvis en rolig periode med tanke på oppdrag for Krumtapp, men så langt ser det ut som det blir langt fra rolig. Mange nye utviklingsprosjekter på gang og flere grûndere ønsker bistand ved oppstart av ny virksomhet. Det blir en spennende avslutning på året!

Et prosjekt som Krumtapp nylig ble involvert i er utvikling av nytt utstyr til landbruksnæringen der man fokusere på effektivisering av driften og forbedring av miljø. Næringen er ny for Krumtapp, men etter innføring fra de «lærde» og befaring på et av de største gårdsanleggene på Andøya har man fått mye nye kunnskap og kompetanse. Det er imponerende å se hvor automatisert gårdsdriften er blitt, hvor stor nærhet og stolthet bonden har til dyrkingen og dyreholdet og ikke minst all den kompetansen de sitter på. Næringen har stort fokus på effektivisering av driften og utvikling av nye arbeidsmetoder/utstyr, samt hvordan gårdsdriften påvirker miljøet og hva man kan gjøre for å bedre det ved å innføre nye tiltak. I dette prosjektet skal det utvikles et nytt revolusjonerende gjødselanlegg som skal omgjøre dyregjødselen til to «produkter», der den ene delen skal brukes av bonden selv og den andre skal selges og brukes av blant annet torv-industrien. Miljøaspektet i prosjektet er stort og den økonomiske gevinsten for bonden vil være betydelig hvis resultatet blir som forventet. Gevinsten vil komme i form av spart arbeidskraft/timer, bedre kvalitet på gjødsla og redusert bruk av diesel/kunstgjødsel. De involverte partnerne, lokale bønder og næringsavdelingene i de nærligende kommunene, er i ekstase over prosjektet og stiller velvillig opp med kompetanse og erfaringer for å få dette anlegget realisert. Pr. nå er dette det mest innovative prosjektet Krumtapp har vært involvert i og det blir utrolig spennende å følge det videre!

 

Leave a Reply