Føring av prosjektregnskap

Utarbeidelse av prosjektregnskap er en viktig del i prosjektet, blant annet for å kunne ha kontroll på det økonomiske underveis og for å kunne hente ut tilskuddene prosjektet har fått tildelt. Kravene til utforming, innhold, beretninger/attester og tidspunkt for innlevering av regnskapet varierer fra instans til instans, men er ofte spesifisert i tilsagnet.

Det som er spesielt viktig i utarbeidelsen av prosjektregnskapet er at alle kostnader blir tatt med og at man opererer med rette timesatser, både for egne ansatte og for leie av eget utstyr. Innovasjon Norge og Skattefunn har satt timesatsen til 2 promille av årsinntekten med en øvre ramme på 600 kr. Timesatser for leie av eget utstyr fastsettes etter skjønn sammen med revisor. Alle kostnader i forbindelse med prosjektet skal inn i regnskapet; reiseutgifter, møtekostnader, utgifter til konsulentbistand, administrative utgifter, tester og analyser, materialkostnader o.l. Prosjektregnskapet må som regel godkjennes av revisor og det er derfor lønnsomt å ha en god dialog med vedkommende underveis i føringen slik at man evt. slipper å gjøre store endringer i «siste time» eller i verste fall føre alt på nytt.

Har du lite eller ingen erfaring med prosjektregnskap kan det være lønnsomt å søke råd og bistand slik at prosjektregnskapet blir korrekt ført, krav fra tilskuddsinstans blir innfridd og man får gjort regnskapet så komplett som mulig slik at man får ut mest mulig av tilskuddet. Krumtapp tilbyr rådgivning i forbindelse med prosjektregnskap og kan også være med å utforme regnskapet da vi har lang erfaring med dette.

 

 

Leave a Reply