To Innovasjonsprosjekt godkjent

I forrige uke ble de to store søknadene Krumtapp har jobbet med i høst, godkjent hos Innovasjon Norge med tilsagn på tilskudd på henholdsvis kr. 1.000 000 og 650 000 (støtteandel på 20% og 45%). Det ene prosjektet går ut på at en bedriften skal forbedre produksjonslinjen sin ved å investere i flere nye moderne maskiner for å øke effektiviteten og kunne tilby flere tjenester til sine kunder. Det andre prosjektet tilhører en bedrift som satser stort på utvikling av nytt revolusjonerende utstyr til landbruket som skal bidra til effektivisering av gårdsdriften og bedring av miljøet.  Begge bedriftene ligger i utkantstrøk og har brukt innovasjon- og skattefunnordningen i tidligere prosjekter. Tidligere mottatte tilskudd har bidradd til økt satsing på bedriftsutvikling i begge bedriftene og de er allerede i gang med å planlegge nye produktutviklingsprosjekter.

Dette har vært en lærerik og spennende høst med flere nye prosjektsøknader og nye næringer å sette seg inn i. Utviklingsprosjekter hos våre kunder bidrar til utvikling i Krumtapp! Med økt kompetanse og fremdeles like stor iver etter å utvikle, ser Krumtapp frem til å sette i gang med nye prosjekter.

Oversikt over vedtak på finansiering fra Innovasjon Norge.

Leave a Reply