Etablering av nytt ølbryggeri

Et av prosjektene det arbeides med nå i førjulstiden er utarbeidelse av en forretningsplan til et planlagt nytt ølbryggeri i Nord-Norge. I de siste årene er det blitt etablert mange nye håndverksbryggeri/mikrobryggeri i nord, alle med hver sin unike plassering eller produktkonsept. Utfordringen for nye aktører er å finne det lille unike som kan brukes for å få et innsmett eller fortrinn i markedet. Dette er en spennende og kreativ prosess man tvinges igjennom når man utarbeider en forretningsplan, en plan som skal beskrive hele bedriften konsept, fremgangsmåte for å lykkes og egenskaper/ressurser man har for å klare det. Å lage en forretningsplan er en fin måte å avklare om bedriftsideen din er realistisk, hva som kreves for å gjennomføre den og hva man eventuelt mangler av kompetanse, ressurser o.l.

Det blir spennende å følge dette prosjektet fra dens spede begynnelse for en måned siden til start av produksjon og salg i løpet av 2016. Det er givende å se unge ivrige gründere som tørr å satse og som ser verdien av etableringsprosessen og det man kan lære av den. Prosjektet har en unikhet og et markedsfortrinn som gjør det ekstra spennende, men det er viktig å ta de rette valgene i begynnelsen, samt velge de rette støttespillerne, da er sjansen for suksess større!

Noen enkle bidrag til gründere i startgropen.

 

Leave a Reply