Innspurt for Skattefunn-rapporteringen

Det nærmere seg fristen for innrapportering av sluttrapporten for alle Skattefunn-prosjekter. 1 Mars skal hovedtallene fra prosjektregnskapet og utviklingsresultatene fra prosjektet være innrapportert. En hektisk tid for mange av bedriften, men så viktig for å få litt av prosjektkostnadene tilbake.

Mandag var Krumtapp i Henningsvær for å bistå i utarbeidelse av prosjektregnskap til flere Skattefunn-prosjekt. Nydelig vær, yrende liv og skikkelig «fiskestemning» ga masse arbeidslyst og en flott inspirasjon til resten av arbeidsuka!

Leave a Reply