Nytt år, nye prosjekter!

Et nytt år og nye prosjekter for Krumtapp!

2015 ble et spennende år med oppdrag innen både gamle og nye fagfelt. Årets mest spennende og lærerike prosjekt var det som plutselig kom på bordet i oktober. Gjennom et nytt prosjekt skal en gründer fra Andøya utvikle en innovativ metode for å separere dyremøkk slik at man får to masser som blir lettere å håndtere, mer egnet til «gjenbruk» og som vil effektivisere bondens drift, Prosjektet, som har kommunen, Innovasjon Norge og Skattefunn som bidragsytere, er godt i gang og viser allerede lovende resultater. Krumtapp har bidratt med blant annet utforming av søknader med tilhørende dokumentasjon.

2016 er godt i gang og det samme er Krumtapp med årets prosjekter. Februar er hvert år en måned hvor Krumtapp har fokus på alle rapportene fra kundenes Skattefunn-prosjekter som skal innleveres (frist 1 mars). Prosjektregnskap skal avsluttes, rapporter om prosjektenes måloppnåelse skal skrives og Forskningsrådet skal ha sin info for å kunne utbetale skattefradraget til kunden i oktober. En hektisk tid, men avgjørende for alle kundene med Skattefunn-prosjekter.

Resten av året er viet til nye utviklingsprosjekter som måtte dukke opp og oppfølging/avslutning av blant annet Innovasjon-prosjekter som Krumtapp er delaktig i sammen med kunder. Har du og din bedrift et nytt spennende utviklingsprosjekt og trenger bistand til utforming av søknad eller gode råd for finansiering? Ta gjerne kontakt.

Leave a Reply