Videreutvikling av anleggsbedrift

Nye utfordringer mottas med glede! I mai satte vi i gang med et nytt oppdrag som går ut på å strukturere og videreutvikling en anleggsbedrift i Troms som ønsker å ta driften et steg videre. Dette er en ny næring for Krumtapp, og det har vært interessant og lærerikt å få mer kjennskap til anleggsbransjen. De første ukene av oppdraget har vært brukt til samtaler og kartlegging av bedriftens nåværende tilstand, fremtidige behov og målsetninger. Med bakgrunn i dette skal Krumtapp bidra med å få bedriften godkjent som opplæringsbedrift, etablere gode driftsrutiner og utarbeide planer for langsiktig utvikling av bedriften. Et spennende oppdrag som vi skal jobbe videre med i månedene fremover!

Leave a Reply