Et glassblåseri med innovative prosjekter

Et glassblåseri med store innovative tanker er et spennende oppdrag for Krumtapp som vi gleder oss til å sette i gang med. Bedriften har allerede fått godkjent et Skattefunn-prosjekt der de skal utvikle en ny produktserie med anvendelse av nye teknikker og råvarer. Nå skal de i gang med et stort utviklingsprosjekt for å få ut det full potensialet i bedriften. Ved å tilby nye tjenester, utvikle nye produkter, se på utnyttelsen av lokalene de eier, samarbeide med andre aktører, tenke alternativ markedsføring, samt åpne en ny avdeling i nabokommune håper bedriften å øke omsetningen betydelig og kunne ansette flere personer i faste stillinger. Et prosjekt som vil bety mye for bedriften og kommunen den ligger i hvis prosjektet blir vellykket.

Leave a Reply