Innblikk i lærlingeordningen

En av våre kunder ønsket seg lærlinger for å sikre videreføring av kompetanse i bedriften og spurte Krumtapp om hjelp med prosessen. Dette var en forholdsvis ny prosess å sette seg inn og mye har endret seg siden man selv var lærling i regi av fylket. Da bedriften er lokalisert i Harstad, og allerede hadde funnet en lærlingkandidat på egenhånd, var det naturlig å ta kontakt med Yrkesfaglig Opplæringskontor i Harstad (YOKH). De har opparbeidet seg et godt rykte og system for oppfølging av lærlinger i ulike bransjer og kom med gode råd og veiledninger. Sammen med dem fikk vi bedriften godkjent som opplæringsbedrift etter gjennomført kurs og dokumentering av kompetanse. Vi ble deretter enige om et opplæringsløp for lærlingekandidaten som både lærlingen og bedriften var fornøyd med. Noen uker senere ble kontrakten godkjent av fylket og kandidaten ble offisielt lærling i bedriften. Dette ble en lærerik prosess for alle involverte parter og det var spesielt flott å se hvor mye lærlingeordningen kan tilpasses den enkelte eleven slik at alle elever, uansett hvilket utgangspunkt eller utfordringer de måtte ha, får den beste muligheten til å klare å gjennomføre opplæringsløpet som legges.

Leave a Reply