Lærerike dager på Andenes

Andøya er i dag i en omfattende omstillingsfase etter at det ble vedtatt at flystasjonen på Andenes skal nedlegges. Omstillingsfasen skal pågå i seks år fremover og kommunen har satt seg som mål å skape 350 nye arbeidsplasser i løpet av denne perioden ved å være innovativ. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer de en rekke prosjektlederkurs for å hjelpe folk til å komme i gang med utviklingsprosjektene deres som skaper muligheter for nye næringer og produkter. Krumtapp deltok på dette kurset da bedriften har kunder og samarbeidpartner på øya. Det ble noen lærerike og interessante dager med mye ny kunnskap og ikke minst innblikk i næringslivet på Andøya som pr. i dag spirer og gror. Dagene på Andenes resulterte i flere nye prosjektoppdrag for Krumtapp og det blir en spennende tid fremover med mye reising til Andøya for å følge prosjektene. Fortsettelse følger 🙂

Leave a Reply