Grønne prosjekter

Tiden er så absolutt inne for grønne prosjekter, også i Krumtapp. Med næringslivets høye fokus på å tenke grønt, finne nye miljøvennlige løsninger som kan erstatte dagens tjenester og produksjoner, er det godt å se lokale bedrifter tørre å tenke alternativt og miljøvennlig. For tiden er Krumtapp engasjert i to grønne utviklingsprosjekter som begge er foregangsprosjekter i sin næring med muligheter for stor miljøgevinst. Prosjektene «Grønn havn» og «Miljøkompost av kugjødsel», lokalisert i hver sin lille kommune i nord, satser på å gi kundene nye og mer miljøvennlige tjenester og produkter, samt legge til rette for en grønnere drift internt. Prosjektene er lærerike og spennende for oss, og vi gleder oss til å følge prosjektene videre.

Har du en ideen om et prosjekt eller trenger hjelp med å planlegge og organisere ditt prosjekt, så ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre.

Leave a Reply