«Grønn Havn» – Befaring i Risavika

Et av prosjektene Krumtapp er involvert i er utviklingen av en privat havn. Med planer om å bygge nytt kaianlegg i Risøyhamn og i arbeidet med utredelsene av alle mulighetene som kunne ligge i de planene oppsto forstudiet «Grønn havn». Der skal man utrede hva som ligger i begrepet og hvilke muligheter dette kan gi bedriften i fremtiden. I prosjektet samarbeider havnen med den lokale kraftleverandøren da de ønsker mer innsikt og kunnskap om den grønne teknologien som er på full fart inn i mange næringer. I forrige uke var alle prosjektdeltagerne på befaring hos en av de største havnene i Norge som er ledende innen «Grønn Havn» – konseptet. Etter en dag med erfaringsutveksling, presentasjon av deres utviklingsplaner for havnen og deres oppfatning av hva som skjer i bransjen med tanke på den grønne utviklingen, er man enda mer sikker på at det er viktig å ha fokus på en grønn utvikling i egen havn.  Forstudiet er i sluttfasen og byggingen av første del av kaianlegget er straks i gang. Det blir spennende å følge dette prosjektet fremover og spesielt den grønne delen, da dette er nybrottsarbeid i nord. En ting er sikkert….fremtiden er grønn og det grønne kommer i stor fart inn i alle næringer!

Leave a Reply