En god prosjektplan letter arbeidet

Definisjon på et prosjekt er en engangsoppgave med et klart mål som skal gjennomføres innenfor en tidsavgrenset periode og med klare rammer for ressursbruk. Prosjektet organiseres som en egen enhet i bedriften/organisasjonen og skal bidra til en endring til slutt.

For å oppnå ønsket resultat og effekt av et prosjektet er det viktig med nøye planlegging før igangsettelse. Det kan spare deg og din bedrift for mye unødvendig ressursbruk og frustrasjon over plutselige «blindveier». En godt gjennomtenkt prosjektplan gir deg en oversikt over hele prosjektets omfang, avdekker risikoer, nøster sammen alle trådene og gir deg et tydelig mål. I utformingen av prosjektplanen får man organisert det som skal gjøres, fordelt roller og ansvar, samt laget en plan for fremdriften. I Krumtapp sin prosess med utarbeidelse av prosjektplan får man avdekket alle muligheter som ligger i prosjektet (ofte ser man ikke selv det fulle potensiale som ligger i prosjektet) og man får en presentasjon/beskrivelse av prosjektet som kan brukes mot støtteordninger, samarbeidspartnere og ikke minst som et arbeidsverktøy i prosjektgruppen.

Krumtapp har god erfaring med utarbeidelse av prosjektplaner, både små og store, så ta gjerne kontakt hvis du har behov for litt hjelp med planleggingen og organiseringen. Arbeidet trenger ikke ta lang tid, men er viktig hvis du ønsker å kvalitetssikre prosjektet ditt før igangsettelse.

 

Leave a Reply