Innføring i plan og byggesaksbehandling

I større utviklingsprosjektet som innbefatter nybygg, utbygging eller utbedring av bedriftens uteområde, blir vi fra tid til annen involvert i plan- eller byggesaksarbeid også. Enten ved å være behjelpelig med å fylle ut byggesøknader, kontakte kommunen for veiledning, gi råd om veien videre o.l. Dette er et omfattende emne med mange forskjellige prosesser, regler og retningslinjer man må forholde seg til og det er utfordrende å vite hvor man skal starte et slikt arbeid. Andøy kommune arrangerte et infomøte for næringslivet i kommunen for å gi et innblikk i saksbehandlingsprosessen til teknisk enhet i forbindelse med arealplan, bygge- og delingssaker. Vi deltok i forbindelse med en næringspark vi er engasjert i og fikk gode tips som kan forenkle planarbeidet og fremtidige byggesakssøknader. Kommunens beste tips var å involvere dem allerede i idefasen. Det mente de kunne spare bedriften for mye unødvendig arbeid i forbindelse med saker som kanskje ikke vil nå frem eller som det kanskje finnes enklere løsning på enn det man selv hadde tenkt.

 

 

Leave a Reply