Tilleggsnæring i landbruket

Flere og flere bønder ser på tilleggsnæringer til den ordinære gårdsdriften for å kunne få en mer lønnsom og bærekraftig drift. Kjøttforedling, produksjon av ullprodukter, gårdsbutikk, ny dyrking m.m. Innovasjon Norge har en tilskuddsordning kalt «Tilleggsnæring Landbruk» som retter seg mot gårder som ønsker å satse i denne retningen. Gårder eller bedrifter tilknyttet til gården kan søke på den ordningen. Det kan søkes om tilskudd til tre faser; ideavklaring, etablering og investering/bedriftsutvikling. Er noen av innehaverne under 35 år kan Innovasjon Norge gi opptil 75% i tilskudd av de totale kostnadene. To av våre kunder benytter i dag denne ordningen til å få på plass tilleggsnæringer på sine gårder. Kan dette være noe for deg og dine gårdsplaner? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så finner vi fort ut av det 🙂

Leave a Reply