Konsekvensen av Korona-krisen

Alle næringer har vært eller er fortsatt påvirket av Korona-situasjonen på en eller annen måte. For de bedriftene som er hardets rammet har nøkkeleordene for å sikre videre drift vært omstilling, nytenking og samarbeid. Flere av våre kunder har siden mars satt i gang omstillingsprosjekter for å berge livsverket sitt og har spurt Krumtapp om hjelp. Vi har satt oss ned samme med dem og hatt idemyldring, sett på nye markedsområder, vurdert sparetiltak, planlagt utviklingsprosjektet og skaffet midler til prosjektet gjennom Innovasjon Norge, Skattefunn eller næringsfond. Det er tøffe tak for mange, men for en kreativitet og pågangsmot de viser når en krise inntreffer. Imponerende! Vi er så takknemlig for tilliten våre kunder viser oss når de er på det mest sårbare. Nå følger vi spent med på alle prosjektene og gleder oss til å se resultatet.

Leave a Reply