Krumtapp lanserer en ny gründertjeneste!

Vi har nå utviklet en ny tjeneste til gründere, kalt Drømmestart, som skal bidra til at flere gründere lykkes med sine ideer og drømmer. Målet vårt er å gi bedriften en så god start, en drømmestart, at den er godt rustet til å klare seg igjennom de tre første leveårene, som er kjent som de mest utfordrende årene. For statistikken viser at bare 39% av nyetablerte foretak i Nordland og Troms fortsatt er aktiv etter tre års drift (Statistisk sentralbyrå 2019), og dette ønsker vi å gjøre noe med.

Med etableringsprosessen «Drømmestart»  kartlegger vi alle muligheter som ligger i forretningsideen din, avdekker risikoer, tar utgangspunkt i deg og dine ressurser, og legger ut i fra dette en god plan ut for hvordan du best kan lykkes med å realisere ideen din. Prosessen tar 3-6 måneder hvor vi møtes til flere uformelle samtaler for å idemyldre, diskutere veien videre, legge en plan og følge opp de tiltakene vi blir enig om. Etter  oppstarten følger vi deg opp i tre år der vi kan bidra med ytterligere råd og veiledning når du føler behov for det. Vårt mål er å gi deg som gründer trygghet i etablering ved å være en støttespiller og en sparringspartner.

Drømmestart skiller seg ut fra ligende tjenester ved at det er et personlig lavterskeltilbud der vi tar utgangspunkt i deg som person og dine tilgjengelig ressurser fremfor kun ideen. Vi ønsker spesielt å være et tilbud til førstegangsgründere i distriktene der tilbudet om hjelp fra det offentlige ofte er manglende eller svært begrenset. Drømmestart er for deg som trenger hjelp til å komme i gang eller videre med ideen din. Kanskje har du vært i kontakt med offentlige tilbud (Innovasjon Norge, Kunnskapsparker, næringshager o.l.) og føler at det blir for upersonlig eller at ideen din ikke strekker til for deres tilbud? Alle drømmer er mulig å oppnå, det handler bare om å finne den rette veien for realiseringen med utgangspunkt i det du har og kan. Med Drømmestart gir vi deg derfor personlig oppfølging gjennom hele etablererprosessen for å skape mest mulig trygghet og minsken risikoen for å havne i fallgruver. Vi lover å være med deg hele veien, og at du vil lære masse om deg selv og det å drive egen bedrift.

Går du med en drøm om å starte for deg selv? Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan hjelpe deg med eller les mer om Drømmestart her.

Leave a Reply