Utarbeidelse av søknader – gode tips!

Å sende inn en søknad om tilskudd til et utviklingsprosjekt kan alle gjøre, men om det resulterer i et tilsagn er noe annet. Du skal treffe på kriteriene til tilskuddsordningen, vise at du har planlagt og organisert prosjektet godt, har tenkt på alle risikoer og ikke minst ha utarbeidet en god plan for det økonomiske. Her svikter det som oftest og mange søknader avslås da de ikke er baserte på en god prosjektplan. De fleste synes det går greit å beskrive hva man skal gjøre, hvorfor man skal gjøre det og hvor mye penger man trenger, men dette er ikke nok for å få tildelt midler fra det offentlige. De må sikre at midlene de utdeler går til det formålet som er fastsatt og at det har en utløsende effekt. Altså at ditt prosjekt bidrar til verdiskapning i samfunnet, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt, og i noen tilfeller internasjonalt.

Søknadene vurderes som oftest ganske likt hos alle tilskuddsordningene. De vurderer blant annet risikoen i prosjektet, om man har nødvendig kompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet, om bedriften har økonomi til å gjennomføre prosjektet og aktivitetene ses i forhold til prosjektets mål. Ut ifra beskrivelsen av prosjektorganiseringen ser man fort hvor gjennomtenkt prosjektet er fra bedriften sin side. Så ikke undervurder dette punktet i søknaden. Når det gjelder det økonomiske så kan ikke bedrifter i vanskeligheter søke om tilskudd fra det offentlige. Prosjektets finansieringsplan er viktig, og som regel kreves det mellom 20-70% i egenkapital (det vanligste er 50%). I noen tilskuddsordninger kan eget timeforbruk være en del av egenkapitalen. Husk at driftsutgifter ikke kan tas med i et utviklingsprosjekt.

Å skrive en søknad til en tilskuddsordning er egentlig fase to i et prosjekt. Før du går til dette steget anbefaler vi at du lager en god prosjektplan. Denne får deg til å tenke på alle sidene i et prosjekt og gir deg samtidig de svarene du må ha klar i neste fase, altså utfyllingen av søknadskjema til en tilskuddsordning. En god prosjektplan inneholder også en fremdriftsplan, budsjett og en finansieringsplan. Det høres komplisert ut, men det er enklere enn det høres ut som, i hvert fall hvis du har en mal du kan ta utgangspunkt i. Prosjektplanen vil gjøre det lettere å skrive søknaden, men den vil også hjelpe deg til å se flere av muligheter som ligger i prosjektet og vil bidra til at prosjektet blir enklere å gjennomføre ved at man får en plan for strukturen på arbeidet.

I vårt arbeid i møte med nye kunder som ønsker hjelp til sine prosjekter begynner vi alltid først med å kartlegge alle muligheter som ligger i prosjektet, før vi sammen med kunden utarbeider en prosjektplan som danner grunnlag for alt videre arbeid. En spennende prosess som vi garanterer vil forbedre ditt planlagte prosjekt. Krumtapp har vært med i mange utviklingsprosjektet, små og store, og utarbeidet en god del prosjektplaner og søknader. Erfaringsmessig ser vi at det kan være lurt å ha en utenforstående med i dette arbeidet slik at man får avdekket muligheter og risikoer man selv ikke ser da man er så «inni» sitt eget prosjekt. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om dine prosjektplaner.

Lykke til med prosjektet ditt!