Å dele kunnskap…

Å DELE KUNNSKAP mener jeg vil bidrar til mer gründervirksomhet og bedriftsutvikling. Hvorfor skal en rådgivningsbedrift som Krumtapp sitte inne med all kunnskapen som er opparbeidet etter syv års drift? Ja, den kommer kundene våre til gode, men jeg tror heller ikke det blir mindre kunder hvis den deles. Vårt formål er ikke primært å være en kunnskapsformidler, men en støttefunksjon og en sparringspartner for de bedriftene som trenger det i prosjektet sitt. Da tenker jeg at kunnskapen Krumtapp velger å dele heller kan bidra til at flere tørr å sette i gang med etablererplanene sine eller utviklingsprosjekter, og så kan Krumtapp være med som en støttespiller underveis hvis det ønskes.

I et tidligere innlegg delte jeg noen tanker om hva grunnen kan være til at mange gründere mislykkes. Kort oppsummert viste funnene at mange gir opp eller sliter fordi det blir for ensomt og tøft å drive alene, eller fordi det økonomisk er krevende/ikke går lengre. Det er også mye man må kunne/besitte av kunnskap som nyetablerer og dette blir overveldende for mange.

Hva kan man gjøre for at gründere skal få det lettere? For at flere skal tørre å ta sjansen på å starte for seg selv? Jeg har brukt mitt lille forskningsprosjekt som grunnlag for å utvikle et helt nytt tilbud til gründere som jeg mener kan være med å motvirke den negative trenden blant gründere, spesielt i nord. Tilbudet er delt i tre tiltak og skal samlet utgjøre en komplett tjeneste som kan hjelpe gründere igjennom de tre første leveårene sine, som er de mest krevende. Tiltakene er som følger:

Gründerkvelder – møteplass der det deles kompetanse
Informasjonsbase – skal bidra til kunnskapsformidling
«Drømmestart» – en støttefunksjon i etableringen

Info og linker til disse finner du under «Gründerportal» på vår nettside. Her holder Krumtapp blant annet på med å bygge opp en gratis informasjonsbase som skal samle all info en gründer trenger for å starte opp og drive. Del gjerne denne infoen, kanskje den kan bidra til at noen tørr å iverksette planene sine.

Leave a Reply