Kunnskap om økonomi er viktig!

KUNNSKAP om økonomi er viktig for å lykkes med bedriften. I innlegget «Hvorfor mislykkes så mange gründere?» nevner jeg en rekke grunner til hvorfor jeg tror mange gründere mislykkes med etableringen sin og flere av disse er knyttet til økonomi. Det nytter ikke å ha en kjempegod forretningside, være god på markedsføring eller ha en stigende omsetning fra start av hvis du ikke har god kontroll på økonomien.

De første 1-3 årene er utfordrende økonomisk da man verken har fått bygd  opp kapital, en stabil kundekrets eller erfaring med driften. Har du tatt valget med å starte for deg selv må du være villig til å ofre mye. Det kan være å leve knagert privat da man ikke kan ta ut lønn på en stund eller ofre mye av fritiden sin for å få bedriften i gang.

Noen tips før oppstart:

  • Vurder egen helse og privtaøkonomi før du går igang med planene dine. Vil du for eksempel klare å leve med redusert eller ingen lønn i noen måneder? Kan du redusere dine faste utgifter privat slik at du er bedre rustet økonomisk før du setter i gang med bedriftsplanene?
  • Vurder egen kunnskap om økonomi, både innenfor etablering av bedrift og daglig drift. Mangler du kunnskap finnes det flere kurs du kan delta på som både er digitale og gratis. Ved å tilegne deg deg nyttig kunnskap kan du unngå å gå i mange av de tradisjonelle fallgruvene og sikre god kontroll på pengene allerede fra start. Mange påtar seg store kostnader i starten som ofte ikke er nødvendig før senere eller i det hele tatt, og dette blir ofte fatalt for bedriften.
  • Vurder om kapitalbehovet du har estimert før oppstart er realistisk. Gründere undervurderer ofte behovet for nok kapital i begynnelsen og dette kan gjøre at det fort blir kritisk økonomisk.

Gründere har mange oppgaver de skal dekke i en oppstartsfase og dette kan bli overveldende for mange. Noen rekker ikke over alt som må følges opp og dette resulterer i at papirarbeidet ofte blir nedprioritert. Grunnet stram økonomi i begynnelse vurdere flere gründere at de ikke har råd til å kjøpe tjenester som hjelper dem med papirarbeidet. I tillegg bruker ofte gründere mye ressurser på å finne info eller løsninger på enkle ting som krav bedriften må innfri, økonomilover de må overholde, hvilke og hvordan skjema som skal fylles ut o.l. Mangler du kunnskap om disse temaene og nedprioriterer disse arbeidsoppgavene kan det bli dyrt for deg.

Søk hjelp! Papirabeid som ikke blir gjort kan bli kostbart i form av blant annet forsinkelsesgebyrer. Gründeren bruker mye tid på å finne ut av ting man kan spørre nettverket sitt om (hvis man har jobbet med dette). Delta på kurs, bli med i et nettverk, delta på næringsmøter i regi av næringsforeninger o.l. Dette er gratis eller billig kunnskap du kan tilegne deg som kan bli avgjørende for deg. I tillegg kan det være lurt å knytte til seg en god regnskapsfører.

Mitt beste råd er å lære av andres feil, søk kunnskap og bruk nettverket ditt når du lurer på noe. Så lenge du ikke viker unna eller undervurderer temaet økonomi i etableringen din så tror jeg det vil gå deg godt.

PS: Jeg har laget en oversikt over hva du bør tenkte på under etableringen for å kunne ha full kontroll på økonomien.

 

Leave a Reply