Blogg

Å dele kunnskap…

Å DELE KUNNSKAP mener jeg vil bidrar til mer gründervirksomhet og bedriftsutvikling. Hvorfor skal en rådgivningsbedrift som Krumtapp sitte inne med all kunnskapen som er opparbeidet etter syv års drift? Ja, den kommer kundene våre til gode, men jeg tror heller ikke...
Les mer

Hvorfor mislykkes så mange gründere?

Det er det store spørsmålet! Kun 4 av 10 gründere i nord driver fortsatt etter 3 år. De tre første leveårene i en bedrift er svært utfordrende og derfor ganske avgjørende for å lykkes. Min mening er at alle i utgangspunktet har...
Les mer

Gründerkvelder

Vi starter med gründerkvelder, først i Kvæfjord, og senere i 2021 i omkringliggende kommuner. Ta kontakt hvis du ønsker å delta eller har sprøsmål!    

Konsekvensen av Korona-krisen

Alle næringer har vært eller er fortsatt påvirket av Korona-situasjonen på en eller annen måte. For de bedriftene som er hardets rammet har nøkkeleordene for å sikre videre drift vært omstilling, nytenking og samarbeid. Flere av våre kunder har siden mars satt...
Les mer

Tilleggsnæring i landbruket

Flere og flere bønder ser på tilleggsnæringer til den ordinære gårdsdriften for å kunne få en mer lønnsom og bærekraftig drift. Kjøttforedling, produksjon av ullprodukter, gårdsbutikk, ny dyrking m.m. Innovasjon Norge har en tilskuddsordning kalt «Tilleggsnæring Landbruk» som retter seg mot gårder...
Les mer

Krumtapp på Facebook

Nå er Krumtapp også å finne på Facebook med egen side! Gå gjerne inn å lik siden vår der du kan følge vår arbeidshverdag og bli kjent med våre flotte kunder 🙂 www.facebook.com/Krumtapp/    

Innføring i plan og byggesaksbehandling

I større utviklingsprosjektet som innbefatter nybygg, utbygging eller utbedring av bedriftens uteområde, blir vi fra tid til annen involvert i plan- eller byggesaksarbeid også. Enten ved å være behjelpelig med å fylle ut byggesøknader, kontakte kommunen for veiledning, gi råd om veien...
Les mer

Provisorisk kontor

Vi er ofte ute å besøker vår kunder for å følge opp prosjektene nærmere. Med kunder spredt utover områdene Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten resulterer det i en del reising på oss. I den forbindelse blir det noen provisoriske og kreative kontorløsninger. I...
Les mer
1 2 3 5