Blogg

Gründerkvelder

Vi starter med gründerkvelder, først i Kvæfjord, og senere i 2021 i omkringliggende kommuner. Ta kontakt hvis du ønsker å delta eller har sprøsmål!    

Konsekvensen av Korona-krisen

Alle næringer har vært eller er fortsatt påvirket av Korona-situasjonen på en eller annen måte. For de bedriftene som er hardets rammet har nøkkeleordene for å sikre videre drift vært omstilling, nytenking og samarbeid. Flere av våre kunder har siden mars satt...
Les mer

Tilleggsnæring i landbruket

Flere og flere bønder ser på tilleggsnæringer til den ordinære gårdsdriften for å kunne få en mer lønnsom og bærekraftig drift. Kjøttforedling, produksjon av ullprodukter, gårdsbutikk, ny dyrking m.m. Innovasjon Norge har en tilskuddsordning kalt «Tilleggsnæring Landbruk» som retter seg mot gårder...
Les mer

Krumtapp på Facebook

Nå er Krumtapp også å finne på Facebook med egen side! Gå gjerne inn å lik siden vår der du kan følge vår arbeidshverdag og bli kjent med våre flotte kunder 🙂 www.facebook.com/Krumtapp/    

Innføring i plan og byggesaksbehandling

I større utviklingsprosjektet som innbefatter nybygg, utbygging eller utbedring av bedriftens uteområde, blir vi fra tid til annen involvert i plan- eller byggesaksarbeid også. Enten ved å være behjelpelig med å fylle ut byggesøknader, kontakte kommunen for veiledning, gi råd om veien...
Les mer

Provisorisk kontor

Vi er ofte ute å besøker vår kunder for å følge opp prosjektene nærmere. Med kunder spredt utover områdene Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten resulterer det i en del reising på oss. I den forbindelse blir det noen provisoriske og kreative kontorløsninger. I...
Les mer

En god prosjektplan letter arbeidet

Definisjon på et prosjekt er en engangsoppgave med et klart mål som skal gjennomføres innenfor en tidsavgrenset periode og med klare rammer for ressursbruk. Prosjektet organiseres som en egen enhet i bedriften/organisasjonen og skal bidra til en endring til slutt. For å...
Les mer

«Grønn Havn» – Befaring i Risavika

Et av prosjektene Krumtapp er involvert i er utviklingen av en privat havn. Med planer om å bygge nytt kaianlegg i Risøyhamn og i arbeidet med utredelsene av alle mulighetene som kunne ligge i de planene oppsto forstudiet «Grønn havn». Der skal...
Les mer
1 2 3 5