Blogg

Provisorisk kontor

Vi er ofte ute å besøker vår kunder for å følge opp prosjektene nærmere. Med kunder spredt utover områdene Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten resulterer det i en del reising på oss. I den forbindelse blir det noen provisoriske og kreative kontorløsninger. I...
Les mer

En god prosjektplan letter arbeidet

Definisjon på et prosjekt er en engangsoppgave med et klart mål som skal gjennomføres innenfor en tidsavgrenset periode og med klare rammer for ressursbruk. Prosjektet organiseres som en egen enhet i bedriften/organisasjonen og skal bidra til en endring til slutt. For å...
Les mer

«Grønn Havn» – Befaring i Risavika

Et av prosjektene Krumtapp er involvert i er utviklingen av en privat havn. Med planer om å bygge nytt kaianlegg i Risøyhamn og i arbeidet med utredelsene av alle mulighetene som kunne ligge i de planene oppsto forstudiet «Grønn havn». Der skal...
Les mer

Grønne prosjekter

Tiden er så absolutt inne for grønne prosjekter, også i Krumtapp. Med næringslivets høye fokus på å tenke grønt, finne nye miljøvennlige løsninger som kan erstatte dagens tjenester og produksjoner, er det godt å se lokale bedrifter tørre å tenke alternativt og...
Les mer

Nytt kontorlokale

Krumtapp er på plass i nye flott lokaler på Borkenes i Kvæfjord Kommune! Kontoret er lokalisert i en innredet fjøs kalt «Fårebygget» der Krumtapp er samlokalisert med en industridesigner. De spesielle lokalene inspirerer til nytenking og utvikling, og har bidratt til at Krumtapp har igangsatt nye...
Les mer

Godkjent skattefunn-prosjekt

Sportypluss er en nettbutikk som selger sportsklær i store størrelser til kvinner. Utvalget deres består av sportsklær fra forskjellige sportsmerker, men de produserer også egne sportsklær da utvalget fra dagens produsenter er tynt. Planen deres er å satse mer på egne kleskolleksjoner da de har...
Les mer

Lærerike dager på Andenes

Andøya er i dag i en omfattende omstillingsfase etter at det ble vedtatt at flystasjonen på Andenes skal nedlegges. Omstillingsfasen skal pågå i seks år fremover og kommunen har satt seg som mål å skape 350 nye arbeidsplasser i løpet av denne perioden ved å...
Les mer

Innblikk i lærlingeordningen

En av våre kunder ønsket seg lærlinger for å sikre videreføring av kompetanse i bedriften og spurte Krumtapp om hjelp med prosessen. Dette var en forholdsvis ny prosess å sette seg inn og mye har endret seg siden man selv var lærling i...
Les mer

Videreutvikling av anleggsbedrift

Nye utfordringer mottas med glede! I mai satte vi i gang med et nytt oppdrag som går ut på å strukturere og videreutvikling en anleggsbedrift i Troms som ønsker å ta driften et steg videre. Dette er en ny næring for Krumtapp, og det...
Les mer