Blogg

Innspurt for Skattefunn-rapporteringen

Det nærmere seg fristen for innrapportering av sluttrapporten for alle Skattefunn-prosjekter. 1 Mars skal hovedtallene fra prosjektregnskapet og utviklingsresultatene fra prosjektet være innrapportert. En hektisk tid for mange av bedriften, men så viktig for å få litt av prosjektkostnadene tilbake. Mandag var...
Les mer

Nytt år, nye prosjekter!

Et nytt år og nye prosjekter for Krumtapp! 2015 ble et spennende år med oppdrag innen både gamle og nye fagfelt. Årets mest spennende og lærerike prosjekt var det som plutselig kom på bordet i oktober. Gjennom et nytt prosjekt skal en...
Les mer

Etablering av nytt ølbryggeri

Et av prosjektene det arbeides med nå i førjulstiden er utarbeidelse av en forretningsplan til et planlagt nytt ølbryggeri i Nord-Norge. I de siste årene er det blitt etablert mange nye håndverksbryggeri/mikrobryggeri i nord, alle med hver sin unike plassering eller produktkonsept....
Les mer

To Innovasjonsprosjekt godkjent

I forrige uke ble de to store søknadene Krumtapp har jobbet med i høst, godkjent hos Innovasjon Norge med tilsagn på tilskudd på henholdsvis kr. 1.000 000 og 650 000 (støtteandel på 20% og 45%). Det ene prosjektet går ut på at en...
Les mer

Føring av prosjektregnskap

Utarbeidelse av prosjektregnskap er en viktig del i prosjektet, blant annet for å kunne ha kontroll på det økonomiske underveis og for å kunne hente ut tilskuddene prosjektet har fått tildelt. Kravene til utforming, innhold, beretninger/attester og tidspunkt for innlevering av regnskapet varierer fra instans til...
Les mer

Innovativt utviklingsprosjekt innen landbruk

Siste kvartal er vanligvis en rolig periode med tanke på oppdrag for Krumtapp, men så langt ser det ut som det blir langt fra rolig. Mange nye utviklingsprosjekter på gang og flere grûndere ønsker bistand ved oppstart av ny virksomhet. Det blir en spennende...
Les mer

Kan dette være noe for din bedrift?

Mange kommuner, spesielt i utkantstrøk, har kommunale næringstilskudd som utlyses 1-2 ganger i året (vår/høst). Utlysningen skjer som oftest i lokalavisen og på regionalforvaltning.no. Kriteriene for tilskuddet varierer fra kommune til kommune, men det som legges til grunn i saksbehandlingen er som regel følgende:...
Les mer

Fristen nærmer seg…

1. september er Forskningsrådet sin fristen for å sende inn søknad til Skattefunn hvis du ønsker garanti på at den skal bli ferdigbehandlet i inneværende år. Det jobbes iherdig i Krumtapp for å få ferdig alle søknadene innen fristen. Flere spennende prosjekter har dukket...
Les mer

En aktiv vår og sommer for Krumtapp!

De siste ukene er gått med til søknadsskriving til utviklingsprosjekter for nye og gamle kunder. Med stort spenn i hvilke produkter som skal utvikles har det vært mange spennende prosjekter å sette seg inn. Heldig som man er så får man følge de alle fra den spede...
Les mer

Nye kunder gir ny lærdom og kompetanse

Krumtapp favner bredt i sine arbeidsoppgaver og spesielt med tanke på næringer. Siden januar har Krumtapp fått nye kunder innen turisme, spesialpedagogikk og nå båtbygging. Det mest spennende med nye kunder er at man får innsikt i nye bransjer og fagområder, en innsikt som gir...
Les mer