Dokumenter ved etablering

Det er mye dokumenter som skal på plass ved en etablering. Å fylle ut og utarbeide disse er god hjelp for å få organisert alle tanker og planer man har rundt oppstart og drift. Sklal du søke lån i banken eller tilskudd fra offentlig instans ved oppstart krever de som oftes ulike type budsjetter og forretningsplan. Når du er kommet over i driftsfasen vil det stadig vekk oppstå situasjoner der du må dokumentere noe ved å fylle ut en mal, det være seg protokoll for styremøter, avtaler rundt arbeidsforhold, varetellingslister m.m. Det finnes mange maler på nett for alle dokumentbehov en gründer vil få, men her har vi samlet de som vi vet har gode og hjelpsomme maler.

 

  • Skjema for etablering av selskapt hos Brønnøysundregistrene.
  • Altinn har mange dokumentmaler for alt innen drift som krever dokumentasjon (styremøteprotokoll, arbeidsavtaler, budsjetter m.m.). Alt dette er samlet på en veldig god og oversiktlig side.
  • Innovasjon Norge har laget et skjema som skal hjelpe deg å lage en god og oversiktlig forretningsmodell. Denne kan du laste ned gratis på deres side og samtidig få forklart utfyllingen i en video.
  • Krumtapp lager egne tilpassede dokumentmaler knyttet til økonomi for de gründerne som ønsker det (driftsbudsjett, invetseringsbudsjett, prosjektplan, prosjektpregnskap m.m.). Det gjør det enklere å fylle de ut og forstå sammenhengen i tallene. Ta kontakt for mer info.