Krumtapp

Om Krumtapp

Krumtapp AS er en kunnskapsbedrift lokalisert i Kvæfjord som ble etablert i 2006. Bedriften endret navn i mai i 2014, og valgte samtidig å satse fult og helt på rådgivende tjenester innen forskning og utvikling til små- og mellomstore bedrifter, da med spesialisering på prosjektorganisering og utforming av søknader til tilskuddsinstanser. I juli 2020 lanserte bedriften en ny tjeneste kalt «Drømmestart», en ny kreativ etableringsprosess for gründere. 

Krumtapp AS ble etablert med bakgrunn i en genuin lidenskap for kreativ næringsutvikling og det å se små bedrifter lykkes i å nå sine store drømmer. Vi skal ved hjelp av vår kompetanse og erfaringer hjelpe gründere og etablerte bedrifter til å se alle mulighetene som ligger i deres ideer og sammen finne gode løsninger for å realisere disse. Vårt mål er å skape økt interesse for nyskapning og utvikling i små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge, og med oss som trygge rådgivere i prosessen skal vi sammen ta bedriften et steg videre.

Hva er en krumtapp?

Krumtapp er en eldre betegnelse på veivtapp. En vital mekanisk del, som brukes mellom stempelmotorens veivaksel og råde, for å overføre opp- og nedgående (frem- og tilbakegående) bevegelser til en roterende bevegelse eller omvendt.

Ordet brukes i overført betydning om ildsjeler som er sentrale og tilnærmet uunnværlige for en sak eller bevegelse, dels fordi de styrer krefter, dels fordi de besitter og styrer informasjon.

 

 

Om oss

JH-mindre

Daglig leder – Janniken Høybakk

Er gründer av Krumtapp og har bakgrunn fra støperibransjen. Med forkjærlighet for industrien og bedriftsutvikling som grunnlag kom ønsket om å starte for seg selv med muligheter for friere utfoldelse. 

Tidligere arbeidserfaring har vært innen FOU i produksjonsbedrift, da spesielt rettet mot produktutvikling, prosjektstyring, organisasjonsutvikling og ledelse. Parallelt med denne jobben bisto jeg eksterne industribedrifter med kompetanse i form av søknadsskriving til Skattefunn og annen bedriftsutvikling. Har også jobbet med 3D-modellering og den nye teknologien, 3D printing, der jeg utformet og produserte støpeformer og modeller.

Utdanning/kurs/program:
Styrekompetansestudiet hos BI/Innovasjon Norge.
Coaching og ledelse ved NIH i Oslo.
Studieemnet «Økonomisk styring og regnskap» ved HIST
Deltaker ved Propellfabrikken

Mer om hennes yrkesbakgrunn…