Innovasjon Norge

Innovasjon Norge (IN) bidrar til nyskapning og utvikling i næringslivet gjennom en rekke virkemidler. De bidrar i små, mellomstore og store bedrifter i alle næringer og bransjer over hele landet. De bidrar i prosjekter for oppstart av bedrift, innovasjon og utvikling, landbruk og internasjonal satsing.

Tilskudd er et virkemiddel IN bruker til en rekke ulike formål for å bidra til å gjennomføre gode prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert. De gir støtte til blant annet opplæring, investering i bygg, små nyetablerte bedrifter, samt forskning og utvikling av produkter, tjenester m.m. IN har flere ulike støtteordninger som er rettet mot satsingsområdene deres, enten for de som vil satse i utland, som vil samarbeide med andre bedrifter eller for de som ønsker å videreutvikle bedriften eller produktene/tjenesten sine. Krumtapp har god erfaring med tilskuddsordningene og søknadsprosessene til IN, og kan hjelpe din bedrift med å søke om støtte. Er du usikker på om ditt prosjekt kan være «kvalifisert» til å motta støtte eller noen av de andre virkemidlene IN tilbyr? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat så vil gi deg råd om hva som passer for ditt prosjekt.


FAKTA OM TILSKUDDENE DERES

 • Det gis hovedsakelig tilskudd i størrelsesorden 10-40%.
 • Små og mellomstore bedrifter prioriteres.
 • Prosjekt kan ikke påbegynnes før søknad er sendt til Innovasjon Norge.
 • Større tilskuddsrammer i distriktene.
 • Gir finansiering til utbygging, modernisering, omstilling og utvikling.
 • Kan også finansiere investeringer i bygg, maskiner og utstyr.
 • IN ønsker ikke konkurransevridning, derfor har ingen bedrifter i utgangspunktet «krav» på tilskudd.
 • Tilskuddet utbetales når prosjektet er fullført og prosjektregnskap er revidert.


ANDRE VIRKEMIDLER

 • Lån og garantier
 • Rådgivning
 • Ulike kurs for kompetanseheving i bedriften
 • Mentortjeneste
 • Klynger og bedriftsnettverk

 

Tips til føring av prosjektregnskap!