Økonomi under etablering

En av de aller viktigste forutsetningene for å lykkes med oppstart av ny bedrift er å ha kontroll på økonomien. De første 1-3 årene er utfordrende økonomisk da man verken har fått bygd seg opp kapital, en stabil kundekrets eller erfaring med driften. Har du tatt valget med å starte for deg selv må du være villig til å ofre mye. Det kan være å leve knagert privat da man ikke kan ta ut lønn på en stund eller ofre mye av fritiden sin for å få bedriften i gang. 

Når bedriften er etablert skal du sørge for daglig drift slik at jobbene blir gjort: at du selger nok, at fakturaene går ut og pengene kommer inn i kassa eller på konto.

Oppstartskapital:
Lag deg et investeringsbudsjett og bruk dette som utgangspunkt for de videre økonomiske planene i oppstartsfasen. Er forretningsideen din unik eller kommunen du holder til i har næringsfond, kan det hende du kan få tilskudd til oppstarten. Ulike tilskudd og finansieringersmuligheter for gründere finner du her. Enten du skal selge tjenester eller produsere og selge produkter trenger du midler for å komme i gang. De fleste benytter sparepenger eller låner i bank.

Skal du registrere et aksjeselskap kreves det 30.000,- i aksjekapital. Beløpet kan skytes inn i form av en gjenstand (tinginnskudd). Les mer om det her.

Driftsbudsjett:
Å utarbeide et realistisk driftsbudsjett gir deg et godt bilde på om driften vil være gjennomførbar/lønnsom. Ved å utarbeide budsjettet får du også en god oversikt over alle kostnader knyttet både til drift og produksjon. Skal du produsere varer er det viktig at du utarbeider kalkyler som støtter opp om tallene du legger inn i budsjettet. Det å få kartlagt utgiftene i en tidlig fase vil være viktig selv om du «bare» planlegger å drive en liten bedrift. Budjsettet skaper forutsigbarhet og du får en oversikt over hva som eventuelt kan kuttes hvis det blir kritiske måneder med lite inntekt.

Mange gründere blir overrasket over ulike avgifter, gebyrer og skatter en bedrift må betale.
For ekspempel tenker noen at lønn er kun det du har bestemt at du skal ha utbetalt hver måned/i året. Men i tillegg kommer arbeidsgiveravgift, feriepenger og obligatorisk tjenestepensjon. Med en årslønn på 400.000,- vil tilleggene til sammen utgjøre minimum kr. 76.400,- i året.

Omsetning er viktig:
Har man lite oppstartskapital er det viktg å komme kjapt i gang med å omsette hvis man har muligheten. Kanskje kan du starte i det små med å selge enkelte produkter/tjenester før du har fått alt på plass slik at du har noe å leve av under etableringen. Dette er også en fin måte å komme seg inn i markedet på. For eksempel tilby kurs/foredrag i det du kan, selge en serie med prøveprodukter o.l.

Tips!
– Ha fokus på markedsføring slik at du har de beste forutsetninger for et godt og jevnt salg.
– Sørg for riktig prissetting av produktene (sjekk hva markedet tillater av pris)
– Fakturer fortløpende og helst med kort betalingsfrist. Dette er viktig for likviditeten til bedriften.
– Ta høyde for at noen kunder ikke gjør opp for seg eller er sen med betaling. Bruk gjerne innkrevningstjenester for å få inn fordringene, spesielt hvis dette blir tidkrevende eller det er store summer som er utestående.
– Sett deg inn i MVA-reglene da disse varierer fra bransje til bransje. Og husk å sette av penger til betaling av MVA.Er du for sen med betalingen vil det påløpe renter.

Regnskapsfører:
Er ikke økonomi din sterke side så skaffe deg en god regnskapsfører. Forhør deg gjerne med noen du kjenner som kan anbefale en og velg helst en som fører regnskapet i et digitalt regnskapsprogram der du også har tilgang. Det blir billigere for deg da du kan gjøre en del av de enkle oppgavene selv og du har full oversikt over regnskapet ditt til en hver tid. Det finnes også rimelige nettbaserte regnskapsprogram der du kan føre regnskapet ditt selv (som f.eks. Conta, Fiken m. fl.).

Tips!
Vil du spare kostnader ved regnskapsføring så brukt tid på å sette deg inn i programmet og de oppgavene du selv ønsker å gjøre. Jo mer du kan gjøre selv av de små enkle oppgavene som å fakturere, scanne inn bilag selv, gjøre utbetalinger, ta ut rapporter o.l. jo mer sparer du. Husk at regnskapsføreren din tar betalt for all tiden vedkommende bruker på ditt regnskap. Også når du ringer for å spørre om enkle ting eller for å finne et bilag som du selv kunne funnet.

Økonomisk buffer:
Det er ofte ikke lett å få tilgang til kapital underveis i oppstarten. Du bør ha spart opp litt kapital for uforutsette kostnader som kan dukke opp underveis. Har du ikke det kan kassakredit være en løsning. De fleste tar ut lite eller ingen lønn de første årene for å kunne spare opp kapital til videre vekst.

Tips!
Å gå igjennom sin private økonomiske situasjon før oppstart er lurt. Kan du leve mer sparsommelig under etableringen slik at du kan unngå å ta ut lønn eller kun ta ut et minimum av det du trenger for livsopphold? Å starte for seg selv er krevende, både økonomisk og tidsmessig, og skal du lykkes er det mye som må ofres også privat.

Generelle regler ved drift:
Sett deg inn i de elementære økonomireglene for selskapet for å skape forutsigbarhet i driften. Dette gjelder reglere vedr. mva , skatt, fradrag, pliktige rapporteringer m.m. Du skal ikke kunne alt, men det lønner seg å kunne litt om alle de elementene som berører driften din. Hvis du ikke overholder rapporteringsfrister og innebetalingdatoer kan du bli pålagt renter, tvangsmult, tilleggskatt eller andre gebyrer. Dette er unødvendige kostnader for et nyetablert selskap, så det lønner seg å følge med på de reglene som gjelder for din bedrift/næring. Her er noen av fristene du må forholde deg til.

Hold utgiftene nede:
Dette er en selvfølge tenker de fleste, men det er mange måter å redusere oppstarts- og driftskostnadene i begynnelsen. Bygg bedriften opp steg for steg ved å ta økomiske smarte grep fra begynnelsen av.
– Kan du ha hjemmekontor/driften av selskapet hjemme i begynnelsen?
– Kan du utsette å investere i noe av det nødvendig utstyret til du er kommet litt i gang? En annen mulighet kan være å kjøpe brukt utstyr.
– Det kan være fristende å kjøpe masse flott profileringsutstyr i begynnelsen. Reduser behovet til et minimum eller se om du finner en rimelig leverandør. Prisene på profileringsutstyr variere mye fra leverandør til leverandør.
– Få gode rutiner for betaling og fakturering. Da sparer du mye i purre/inkasso/døgnmult-gebyrer og du får inn penger kjapt.

Andre tips:
– Skal du søke lån eller tilskudd fra offentlig instans underveis i etableringen er det en stor fordel å vise til et positivt resultat fra forregående år. Vær nøktern med kostnadene og ta ut minimalt med lønn.
– Det er ingen skam å be om hjelp. Søk hjelp hvis det er noe du lurer på, det kan bli dyrt å la ting bare «skure». Dessuten er tiden din verdifull. Bruk den til å tjene penger på det du kan, istedet for å leter etter svar på det du kan spørre andre om.
– Husk at et enkeltpersonforetak innbærer at du som innehaver personlig har det hele og fulle ansvaret for foretakets gjeld og forpliktelser.
– Opprett bedriftskonto, og hold privat- og bedriftsøkonomien adskilt. Det kan bli en kostbar affære hvis disse to blandes.
– Hvis du skal selge timene dine, kan du enkelt regne ut hva du minimum må ha i timepris her: https://www.dnb.no/bedrift/kalkulatorer/timepris-kalkulator.html