Prosjektledelse

En prosjektleder har det operative ansvaret for prosjektet og for gjennomføringen i henhold til godkjent prosjektplan, samtidig som vedkommende skal rapportere til prosjektansvarlig om fremdrift og resultater. For et vellykket prosjekt er det viktig at prosjektlederen har evne til å organisere og samordne arbeidsoppgavene som skal utføres, informasjon som skal innhentes og prosjektdeltagernes aktiviteter. Prosjektleder har også ansvar for å utarbeide en prosjektplan som skal brukes som grunnlag for prosjektarbeidet.

I et prosjekt er det et minimum av administrativ dokumentasjon som må på plass for å sikre et vellykket prosjektresultat. Dette er:
1. Prosjektmandat
2. Prosjektplan
3. Statusrapport
4. Sluttrapport

Krumtapp påtar seg små og mellomstore prosjektlederoppdrag i alle typer prosjekter. Vi har erfaring fra alle prosjektfaser og med utarbeidelse av nødvendig prosjektdokumentasjon. Ta kontakt med oss hvis du ønsker hjelp fra oss til ditt prosjekt.