Skattefunn

Skattefunn-ordninger er for alle næringer og selskapsformer. Verken omsetning, antall ansatte, bedriftens skatteoppgjør eller prosjektet størrelse har betydning for de som ønsker å søke. Dette er den støtteordningen som favner bredest og som er midt i blinken for forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Mange bedrifter føler de verken har tid eller kunnskap til å utforme søknaden selv eller bare det å sette i gang hele søknadsprosessen. Resultatet er at bedriften går glipp av store summer til utviklingsprosjektene sine hvert år, Utviklingsstøtte som konkurrentene kanskje er flinkere til å bruke og som gjør at de kan konkurrere bedre i markedet. Overlater dere søknadsprosessen til oss, slipper bedriften unødvendig kostnader og tidsbruk på søknader dere ikke vet resultatet på. Vi tilbyr våre kunder følgende garant: – Hvis prosjektet ikke blir godkjent, slipper du å betale oss!

Veien til skattefradrag med Krumtapp:

  • Briefing om prosjektet
  • Søknaden skrives og sendes inn
  • Eventuelle tilføyninger
  • Søknaden godkjent
  • Føring av prosjektregnskap
  • Innlevering av sluttrapport

VI ordner med innloggingsinfo hos skattefunn, skriver søknad, har kontakt med forskningsrådet og sender inn sluttrapport året etter.

DERE gir oss informasjon om prosjektet/produktet, fører prosjektregnskapet (vi kan bistå med å skaffe programvare og veilede dere ved behov) og ordner revisorgodkjenning.


TIDSFRISTER OG TALL

Tidsgaranti for godkjent prosjekt inneværende år                1. september
Rammer for totale kostnader                                                25.000.000 kr. pr. år
Timesats for eget personell                                                  1,2 ‰ av årsinntekt, (maks 700 kr)
Størrelsen på skattefradrag                                                  19 % av godkjente kostnader
Frist for innsending av sluttrapport                                       1. mars året etter
Utbetaling av skattefradrag                                                  Over skatteseddelen i oktober

Vi har årelang erfaring med SkatteFunn-ordningen og har utformet søknader til mange type næringer og til bedrifter i alle landsdeler. Krumtapp har som mål å gjøre søknadsprosessen enklest mulig for bedriften der vi skal ta oss av alt papirarbeidet og dere kun har som oppgave å føre prosjektregnskapet. Vi kan selvfølgelig også bistå med dette hvis det er ønskelig. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller har lyst til at vi skal utforme en søknad for deg. I løpet av første samtale avklarer vi fort om ditt prosjekt er en god kandidat til ordningen!

Hvordan føre prosjektregnskap for Skattefunn-prosjekt?