Prosjekt- og arbeidsstyring

Det finnes styringsverktøy for å kunne holde kontroll på prosjekter og den daglige driften. Det kan fort bli mange arbeidsoppgaver, frister og møter som skal huskes. Et prosjektstyringsverktøy kan hjelpe deg med å holde oversikt over disse, organisere dem og dele info om dem med andre.

Tips til noen prosjektstyringsverktøy som er gratis:
Trello
Dropbox Paper
Miro
Gantt Chart Template