Drømmestart – gründertjeneste

Veien for gründere er lang, kronglete og uoversiktlig med et hav av muligheter og valg som skal tas. De fleste er uerfarne med tanke på hvordan man starter opp en bedrift (papirarbeidet, regler, krav o.l.), hvilke finansieringsmuligheter som finnes og hva som er en mest hensiktsmessig drift av virksomheten. Det er mange valg du må ta i løpet av kort tid for å kunne starte opp og komme i gang. F.eks. navn, eierstruktur, organisasjonsform, økonomi, satsingsområde o.l. I tillegg bør det utarbeides en forretningsplan, handlingsplan, budsjetter o.l. før man «hopper i det».

Vi har utviklet et nytt tilbud til gründere, kalt «Drømmestart», som skal bidra til at flere gründere lykkes med sine ideer og drømmer. Statistikken viser at bare 39% av nyetablerte foretak i Nordland og Troms fortsatt er aktiv etter tre års drift (Statistisk sentralbyrå 2019), og dette ønsker vi å gjøre noe med.

I vår arbeidsprosess «Drømmestart»  kartlegger vi alle muligheter som ligger i forretningsideen din, avdekker risikoer, tar utgangspunkt i deg og dine ressurser, og legger ut i fra dette en god plan ut for hvordan du best kan lykkes med virksomheten din. Prosessen tar ca 3-6 måneder hvor vi møtes til flere uformelle samtaler for å idemyldre, diskutere veien videre og følge opp tiltakene vi blir enig om. Etter denne oppstarten følger vi deg opp i tre år der vi kan bidra med ytterligere råd og veiledning hvis du føler behov for det. Vårt mål er å gi deg som gründer trygghet i etablering ved å være en støttespiller og en sparringspartner.

«Drømmestart»-pakken inneholder:

 • Presentasjon av ideen din (1 time).
 • Idemyldring med oss (2 timer).
 • Planlegging av veien videre med tiltak (2 timer).
 • 5×1 time med oppfølging av planer og veiledning.
 • Info og maler som hjelper deg på veien.

I disse timene kan Krumtapp bistå deg med blant annet:

 • Spisse konseptet og forretningsideen.
 • Se på alle mulighetene som ligger i ideen din.
 • Gjøre en markedsvurdering.
 • Avdekke risikoer.
 • Vurderer aktuelle finansieringskilder.
 • Tilgang til vårt nettverk av gode hjelpere.
 • Utfylling av skjema til brønnøysundregistrene.
 • Utarbeide en god forretningsplan sammen med deg.

Har du en ide du har lyst til å iverksett, men vet ikke helt hvor du skal starte? Kanskje er du allerede i gang, men står fast?  Eller trenger du tilbakemelding på om det er realisme og verdt å gå videre med prosjektet/ideen din. Da kan «Drømmestart» være noe for deg! Målet med «Drømmestart» er å gi deg og bedriften er så god start, en drømmestart, at den er godt rustet til å klare seg igjennom de tre første leveårene, som er kjent som de mest utfordrende og avgjørende årene i en bedrifts levetid.

Pris: 16 500,- eks. mva.
Varighet: 3-6 mnd.

I mange kommuner kan man søke om tilskudd fra det kommunale næringsfondet til etablering, og da kan også kostnaden for bruka av «Drømmestart» tas med. Ta kontakt for en uforpliktende samtale så finner vi fort ut om dette kan være noe for deg.

Her kan du finne tips og informasjon som kan hjelpe deg i etableringen.