Prosjektfinansiering

Prosjekter finansieres i utgangspunktet med bedriftens egne midler. Hvis et utviklingsprosjekt blant annet er nyskapende, skal resultere i noe nytt i markedet eller er avgjørende for bedriften overlevelse i fremtiden, kan prosjektet kvalifisere til å motta støtte fra en eller annen offentlig instans. Hver støtteordning har sine kriterier og sine satsningsområder. Det variere hvilke prosjektfaser de støtter, hvilke type kostnader som kan tas med i prosjekter som får innvilget tilskudd og hvilke støtteordninger som kan kombineres. 

Krumtapp har spesialisert seg på utforming av søknader til ulike støtteordninger, men hovedsakelig til SkatteFUNN, Innovasjon Norge og de kommunale næringsfondene. Har du et prosjekt der du skal utvikle et produkt, en tjeneste, en produksjonsprosess, bygge nytt anlegg eller videreutvikle bedriftens konsept så kan vi bistå med å finne de rette støtteordningene prosjektet kvalifiserer til, samt utforme søknad og hjelper til med rapporteringen underveis.

Ikke alle prosjekter er kvalifiserte til å motta støtte, men med vår erfaringen kan vi fort se om ditt prosjekt har mulighet for å motta støtte i en eller annen form. Dette fastslås som regel allerede i første samtale og du slipper å kaste bort verdifull tid på møter og lange søknadsprosesser som ikke fører til noe! Det finnes en rekke ulike støtteordninger med hver sine søknadsskjemaer, retningslinjer og krav. Derfor kan det være frustrerende for nybegynner å måtte lete seg igjennom dette for så å finne ut hvordan man må/bør utforme en søknad. Ta kontakt med Krumtapp for en uformell prat om ditt prosjekt så blir vi enig om en eventuell vei videre sammen!

Ulike instanser som tilbyr støtteordninger:

 

Tips til føring av prosjektregnskap!