Gründerportalen

Kun 4 av 10 gründere driver fortsatt etter 3 år. De tre første leveårene i en bedrift er utfordrende og derfor avgjørende for å lykkes. Med bakgrunn i dette har Krumtapp utviklet gründertjenesten «Drømmestart» for å motvirke dette. «Drømmestart» i kombinasjon med lokale gründerkvelder og gründerportalen for kunnskapsformidling, har som mål å være et effektivt tiltak for å få flere levedyktige bedrifter i Sør-Troms. Et høyt mål, men vi skal gjøre det vi kan for at lokale gründerbedriftene skal lykkes!


GRÜNDERKVELDER

Alle gründere som er lokalisert i Kvæfjord og omegn, inviteres til månedlige gründerkvelder! Enten du har startet opp, fortsatt er i planleggingsfasen eller du går med en ide om å starte for seg selv, men ikke har turt å ta steget enda.

Kveldene arrangeres en gang i måneden Foreløpig fastsatte datoer:
17. februar, kl. 18.00-20.00 på Gjøreredet, Borkenes
17.
mars, kl. 18.00-20.00 på Gjøreredet, Borkenes
21. april,
kl. 18.00-20.00 på Gjøreredet, Borkenes
19. mai, kl. 18.00-20.00 på Gjøreredet, Borkenes

Deltakelse er GRATIS!
På møtene får du presentert gode hjelpere, måter å tilegne deg kompetanse og finansiering på, ulike temaer for hvert møte, diskusjoner og deling av erfaringer med andre gründere m.m. Programmet er løst og du er med på å bestemme temaene fremover.

Krumtapp skal arrangerer gründerkvelder rundt omkring i distriktet for å bidra til en enklere etablering for gründere lokalisert i småkommuner. Oppstart vil skje i Kvæfjord med utvidelse til omkringliggende kommuner i løpet av 2021.


INFORMASJONSBASE