Gründerportal

Kun 4 av 10 gründere driver fortsatt etter 3 år. De tre første leveårene i en bedrift er utfordrende og derfor avgjørende for å lykkes. Med bakgrunn i dette har Krumtapp utviklet gründertjenesten «Drømmestart» for å motvirke dette. «Drømmestart» i kombinasjon med lokale gründerkvelder og en informasjonsbase for kunnskapsformidling, har som mål å være et effektivt tiltak for å få flere levedyktige bedrifter i Sør-Troms. Et høyt mål, men vi skal gjøre det vi kan for at lokale gründerbedriftene skal lykkes!


GRÜNDERKVELDER

Alle gründere som er lokalisert i Kvæfjord og omegn, inviteres til månedlige gründerkvelder! Enten du har startet opp, fortsatt er i planleggingsfasen eller du går med en ide om å starte for seg selv, men ikke har turt å ta steget enda.

Kveldene arrangeres en gang i måneden. Foreløpig fastsatte datoer:
25. august, kl. 18.00-20.00 på Gjøreredet, Borkenes
22. september
, kl. 18.00-20.00 på Gjøreredet, Borkenes
20. oktober,
kl. 18.00-20.00 på Gjøreredet, Borkenes
18. november, kl. 18.00-20.00 på Gjøreredet, Borkenes

 

Deltakelse er GRATIS!
På møtene får du presentert gode hjelpere, måter å tilegne deg kompetanse og finansiering på, ulike temaer for hvert møte, diskusjoner og deling av erfaringer med andre gründere m.m. Programmet er løst og du er med på å bestemme temaene fremover.

Krumtapp skal arrangerer gründerkvelder rundt omkring i distriktet for å bidra til en enklere etablering for gründere lokalisert i småkommuner. Oppstart vil skje i Kvæfjord med utvidelse til omkringliggende kommuner i løpet av 2021.


DRØMMESTART

I etableringsprosessen «Drømmestart» kartlegger vi alle muligheter som ligger i forretningsideen din, avdekker risikoer, tar utgangspunkt i deg og dine ressurser, og legger ut i fra dette en god plan ut for hvordan du best kan lykkes med virksomheten din. Prosessen tar ca 3-6 måneder hvor vi møtes til flere uformelle samtaler for å idemyldre, diskutere veien videre og følge opp tiltakene vi blir enig om. Etter denne oppstarten følger vi deg opp i tre år der vi kan bidra med ytterligere råd og veiledning hvis du føler behov for det. Vårt mål er å gi deg som gründer trygghet i etablering ved å være en støttespiller og en sparringspartner, og for å gi din bedrift en drømmestart!

Mer info om gründertjenesten «Drømmestart» finner du her.


INFORMASJONSBASE

Samlesider med relevant info innenfor de fleste temaene vedr. etablering.