Prosjektorganisering

Definisjon på et prosjekt er en engangsoppgave med et klart mål som skal gjennomføres innenfor en tidsavgrenset periode og med klare rammer for ressursbruk. Prosjektet organiseres som en egen enhet i bedriften/organisasjonen og skal bidra til en endring til slutt. I organisasjoner er gjennomføring av små og store prosjekter en del av organisasjonens utvikling.

God prosjektstyring er avgjørende for å komme i mål med prosjektet. Et viktig element i prosjektstyringen er planleggingen av prosjektet før man setter i gang. Det å utforme en god prosjektplan som definerer målene, aktivitetene som skal gjennomføres, avklaring av tid- og kostnadsrammer, samt hvordan alt skal organiseres vil gi bedriften et godt bilde av prosjektets omfang før man setter i gang med gjennomføring. Utarbeidelse av en prosjektplan vil som regel kunne avdekke store overraskelser som ville ha oppstått senere i prosjektet. For eksempel konsekvenser og kostnader man ikke hadde tenkt på i utgangspunktet. Kanskje avdekker man at finansieringen av prosjektet ikke egentlig er helt på plass eller at man mangler vesentlig kompetanse for å kunne gjennomføre enkelte av aktivitetene. Konsekvensene av disse oppdagelsene kan være store hvis de fremkommer sent i prosjektet, men hvis de dukker opp i planleggingsfasen har man bedre tid til å finne gode løsninger for dem.

Det finnes tre prosjektfaser:
Forstudie – Avklare om man har et konsept.
Forprosjekt – Planlegging av hvordan konseptet kan gjennomføres.
Hovedprosjektet – Gjennomføring av konseptet.

Krumtapp har erfaring med prosjektledelse i alle fasene og har vært med på å utforme mange prosjektplaner i samarbeid med bedrifter. Hvor delaktig deres bedrift ønsker at vi skal være i prosjektet er opp til dere. Ta kontakt for en prat og gjennomgang av ditt planlagte prosjekt så finner vi ut av veien videre sammen.

Relevante temaer: